In mijn begeleiding werk ik voornamelijk ERVARINGSGERICHT
Je wordt uitgenodigd om stil te staan en aandacht te geven aan wat je in het hier en nu binnenin jezelf ervaart. Ik ga niet zozeer terug naar het verleden, maar eerder naar wat er vandaag speelt. Het leven van vandaag toont je waar op dit moment groei en ontwikkeling nodig is. 

Vanuit een sterk vertrouwen in het ZELFHELEND VERMOGEN,
stimuleer ik je om je eigen oplossingen, acties en beslissingen te ontwikkelen in contact met je eigen innerlijk kompas.

Naast GESPREK maak ik ook gebruik van ACTIEGERICHTE METHODES.
Dit kan betekenen dat ik je uitnodig om te schrijven, tekenen, bewegen in de ruimte, symboliseren,…

Deze methodes werken eerder vanuit de rechterhersenhelft, waar woorden vooral vanuit de linkerhersenhelft werken. Ze zijn vaker verbonden met het onbewuste en stimuleren ook daadwerkelijke actie en verandering in het dagelijkse leven.

Ons gesprek kan doorgaan in DE PRAKTIJKRUIMTE maar kan ook tijdens een WANDELING
De natuur is voor veel mensen een plek om tot zichzelf te komen. Ze nodigt uit tot vertragen en is als een spiegel voor wat er in ons leeft en wil groeien.

Met Z O N en M A A N  wil ik laagdrempelige EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG (ELP) mee stimuleren. Bij lichte klachten en zorgen kunnen enkele gesprekken al vaak een groot verschil maken. Wacht dus niet tot het jou helemaal overspoelt.
Sinds december 2020  ben ik één van de eerstelijnspsychologen voor regio Oost-Vlaanderen. Dit betekent dat je voor heel wat lichte tot matige klachten, met een verwijsbrief van een arts, bij mij terecht kan voor een kortdurende begeleiding. Vier sessies worden grotendeels terugbetaald en kunnen eenmaal verlengd worden met nogmaals vier sessies. 
Dit bied ik aan voor het netwerk kinderen en jongeren  (https://www.radar.be/elp/) en voor het netwerk volwassenen en ouderen (http://www.pakt.be/node/295). 
Twijfel je of  jouw vraag hiervoor in aanmerking komt, neem dan vrijblijvend contact op met mij of  met jouw huisarts. 

Met  Z O N en M A A N  wil ik ook mensen inspireren in het preventief zorg dragen voor hun innerlijk welzijn en het groeien in bewust - zijn.  Deze INSPIRATIEMOMENTEN worden aangeboden in kleine groep in de praktijk. 

Voor inhoud en data kan je contact opnemen of volgen op de facebookpagina.

VERSCHILLENDE OPLEIDINGEN zijn verder verweven in mijn aanpak.
Meer hierover kan je lezen bij inspiratie.