EMOTIECOACHING

Als mens hebben we zowel FYSIEKE, MENTALE (gedachten) en EMOTIONELE ERVARINGEN.


Het is de unieke manier waarop ons lichaam ons voortdurend richting geeft.

Vaak hebben we echter onszelf geleerd bepaalde zaken niet meer te voelen of te negeren. Je terug hiermee in verbinding brengen is wat ik samen met jou probeer te doen. 
 

Onze emoties zijn daarbij interessante RICHTINGAANWIJZERS.
 

Door ze terug fijner te leren OBSERVEREN en GEWAARWORDEN herken je de feedback over wat er aan de hand is én ook waar je naartoe wilt. Deze unieke methode van Vera Helleman verbindt verschillende therapeutische invloeden, waarbij voornamelijk het (cognitief) gedragsmatig en ervaringsgericht werken. 

SYSTEMISCH COACHEN

Daarnaast is de individuele mens als levend systeem een onlosmakelijk DEEL VAN GROTERE SYSTEMEN (relaties, gezin, vorige generaties, samenleving,…).

 

We worden hierdoor beïnvloed en beïnvloeden zelf die grotere systemen. Afhankelijk van de mate waarin je je daarvan bewust bent en en daarin je vrije wil ontwikkeld hebt, kan je daarin bewust keuzes maken. 

Thema’s zoals: balans vinden in geven en nemen, je eigen plek vinden, veel chaos ervaren, een gezonde loyaliteit ontwikkelen, zingeving, in beweging komen,… kunnen mogelijks systemische linken hebben. 

Deze kunnen we samen ontdekken en herstellen via gesprek of visuele methodieken.

ROUW- &
VERLIESBEGELEIDING

Omgaan met rouw en verlies is iets waar we allemaal mee te maken krijgen.

Dit gaat niet enkel over het verlies van dierbare personen maar ook over AFSCHEID NEMEN van vorige jobs, omgaan met ziekte of beperkingen, gebroken vriendschap- of partnerrelaties, afscheid van het huis waar je graag woonde, moeten opbergen van gekoesterde dromen,...


Eigenlijk is rouw een NATUURLIJK PROCES en gaat het vanzelf. In onze maatschappij is er echter vaak weinig ruimte voor en dienen we verder te doen.

Daardoor kan het rouwproces mogelijks vast komen te zitten. 


Elke nieuwe rouw activeert elke vroegere onafgewerkte rouw. Het doel is om te detecteren waar nog thema’s vastzitten in het verleden en die energie terug in het hier en nu krijgen. Zo maak je terug RUIMTE VOOR NIEUWE DINGEN.

ORTHOPEDAGOGIEK

Als klinisch orthopedagoog en leerlingenbegeleider in het onderwijs werkte ik vaak met JONGEREN en hun vragen rond leermoeilijkheden, motivatieproblemen, gedragsmoeilijkheden, ontwikkelingsstoornissen, moeilijke thuissituaties, faalangst, stress, depressieve stemmingen, eetproblemen, pestsituaties,..


Daarnaast zag ik ook vaak OUDERS met vragen rond aanpak, opvoedingsondersteuning, eigen zorgen rond draagkracht,...


Dit zijn thema’s die ik ook nu nog begeleid. Ze kunnen aansluiten in de vorige aanpakken die ik reeds hierboven beschreef of hebben mogelijks nog een andere specifieke aanpak nodig.


In een eerste gesprek probeer ik duidelijk zich te krijgen op jouw vraag en bespreken we wat een mogelijke verdere begeleiding kan zijn.

NAMASTE HUIS

Momenteel vind je mij ook als VRIJWILLIGER in het Namaste huis.


Een project dat ik toevallig leerde kennen en helemaal past bij mijn visie op mens en hulpverlening. De ontmoetingen met deze moedige gasten in het huis zijn inspirerend voor mezelf en mijn werk in eigen praktijk.